06-48616990 info@ontspannu.nl

Terug van Burn-out

Uit een onderzoek van Zilveren kruis blijkt dat werkgevers niets leren van een burn-out van een medewerker. Als een medewerker van de trap is gevallen wordt naar de veiligheid van de trap gekeken.
Maar als een medewerker is hersteld van een burn-out zoekt de werkgever niet de oorzaak in de arbeidsfactoren, zijn eigen optreden of andere zaken die wellicht hebben bijgedragen aan de burn-out van de medewerker.

 

<hr>

Werknemer met burn-out moet het zelf maar oplossen

Een werknemer wordt met een burn-out vaak op een goede manier begeleid door een externe partij. Met www.stapuitjeburnout.nl herstellen veel medewerkers al prima in de eerste drie maanden.

Terugkomen na een burn-out is vaak lastiger dan een nieuwe baan.

Maar eenmaal terug op het werk wordt niet onderkend dat de oorzaak ook ligt in de arbeidsfactoren: De arbeidsomstandigheden, arbeidsrelatie, regelmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van te veel (chronische) stress.

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek:

  • 65% zag er tegenop weer aan het werk te gaan
  • 61% is bang tegen dezelfde dingen aan te lopen
  • 53% had het idee dat de leidinggevende de terugkeer na een burn-out niet goed had voorbereid
  • 55% is bang voor een terugval na een burn-out
  • Bij 29% was de leidinggevende niet aanwezig bij de terugkeer
  • 56% geeft aan dat de leidinggevende zaken niet heeft aangepast om een nieuwe burn-out te voorkomen
  • 56% is na de burn-out geen andere werkzaamheden gaan doen (en is dit ook niet van plan)

Hoe wrang is het, gekeken naar bovenstaande uitkomsten dat bedrijven in het algemeen nog steeds niet in staat zijn om voldoende zelfreflectie te tonen: “Ligt het soms ook aan ons?”

Burn-out samen oplossen

Een medewerkers past in meer of mindere mate bij zijn functie. Daarin zit vaak al de eerste bron van stress. Daar staat tegenover dat het functioneren van een medewerker vaak heel erg beïnvloed wordt door het optreden en functioneren van de gehele organisatie of leidinggevenden. Ook daarin zit een belangrijke bron van stress.

Door eens alle (arbeids-) factoren door te lichten en met elkaar in gesprek te gaan en te blijven kunnen veel problemen worden voorkomen. Hopelijk staan steeds meer werkgevers hiervoor open.Graag help ik jouw organisatie hierbij.

(zie deze link naar het onderzoek van Zilveren kruis)

Direct contact met Ontspannu!

Stel je vraag hier en ik neem zo snel mogelijk contact op!

Fred Steetsel
Stressconsultant en personal coach
06-48616990

Ontspannu! helpt om medewerkers en organisaties beter te laten omgaan met werkstress.

Loop je tegen een burn-out aan? Download nu mijn 51 allerbeste stresstips!