06-48616990 info@ontspannu.nl

Privacy statement

Privacy beleid Ontspannu!

Privacy verklaring

Ontspannu! gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Ontspannu! dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via persoonlijk contact, of via de e-mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Ontspannu! heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om je een persoonlijk advies te kunnen geven of te kunnen coachen.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Ontspannu! bewaart jouw persoonsgegevens conform onderstaande regels:

 • Standaard persoonsgegevens: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens coaching: 5 jaar. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder gesprek zelf meekrijgt.

Delen met anderen

Ontspannu! zal jouw gegevens niet delen. Alleen en uitsluitend op jouw persoonlijk verzoek, of na jouw nadrukkelijke toestemming.

Ontspannu! zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (website, nieuwsbriefgegevens) om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Ontspannu! een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Ontspannu! blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Ontspannu.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Ontspannu! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer van de praktijk 06-48616990 of via info@Ontspannu.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Ontspannu! kun je contact opnemen met de eigenaar van Ontspannu!, Fred Steetsel, via het algemene telefoonnummer 06-48616990 of via info@Ontspannu.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Loop je tegen een burn-out aan? Download nu mijn 51 allerbeste stresstips!